jadamcraig

Trend-Following Combo-SuperTrend, EMA, Aroon, DMI, Laguerre RSI

jadamcraig Pro+ Uppdaterad   
This is a trend-following indicator which condenses two SuperTrend indicators -- one based on analysis over a shorter period of time (1.5, 7), and one based on analysis over a longer period of time (1.65, 100) -- into a single indicator which appears on your chart only when both the shorter- and longer-term analysis indicates a "SuperTrend" in the same direction.

Additionally, potential trade entry indicators are displayed in the form of up and down arrows when (by default) three of the following five indicators suggest that the market is trending in the same direction as both the shorter- and longer-term SuperTrend indicators:


You may update the parameters of any of the indicators to match your own preferences.

Additionally, you may also adjust the "Threshold" of indicators that must be in agreement with the SuperTrend to show a potential trade entry arrow. Bear in mind that if you set the Indicator Threshold too low, you will see more frequent trade entry arrows, many of which will not be profitable if taken. Similarly, set this value too high, and you will see fewer trade entry arrows that may not appear until after most of the "juice" in the trend has evaporated. Ideal values for the threshold seem to be between 2-4, depending on the symbol you are trading.

The following image shows all of the indicators referenced above on a 5-minute chart of the SPY during a single trading day:

And, here is the same period of time showing only the Trend-Following Combo indicator with default settings:

This indicator would not have been possible save for work contributed by the following:
Release Notes:
Defined minimum and maximum values for the Indicator Threshold parameter.
Release Notes:
I've added a feature that enables the indicator, by default, to confirm the direction of the SuperTrend on a chart of a different timeframe before showing any potential trade entry arrows. This may be disabled by unchecking the Get trend confirmation from longer timeframe? box in the indicator settings. The Confirmation Timeframe (1 day by default) may also be adjusted in the indicator settings.
Release Notes:
Updated indicator thumbnail.
Release Notes:
Updated indicator thumbnail to reflect settings I use when trading equities and index ETFs intraday.
Release Notes:
null
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?