drother

Market Profile with TPO

drother Pro+ Uppdaterad   
This is is Market Profile with TPO (the letters) on the current session. Due to pinescript limitations, we are limited to 500 TPOs, since this script uses 1 label per TPO . It is NOT volume profile , this is Time Profile (Time spent at a price).
Release Notes: Updated the Auto Tick size
Release Notes: Fixed the Auto Tick Size again. If it times out, just uncheck the Auto Tick Size, let it load, then check it again (or switch to Manual Tick Size).

Please note that due to TradingView pinescript limitations, the TPO letters are only on the most recent session (500 labels limitation)
Release Notes: Cleaned up the options. Please note if you can't get it to load (timeout), hide and unhide it again.
Release Notes: Updated some of the default settings to not throw up as many errors
Release Notes: Updated 500 TPO Error and added Table and Letter Coloring
Release Notes: Updated Warning Verbiage
Release Notes: Turned off the hardcoded debug option
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?