drother

Market Profile with TPO

drother Uppdaterad   
This is is Market Profile with TPO (the letters) on the current session. Due to pinescript limitations, we are limited to 500 TPOs, since this script uses 1 label per TPO. It is NOT volume profile, this is Time Profile (Time spent at a price).
Versionsinformation:
Updated the Auto Tick size
Versionsinformation:
Fixed the Auto Tick Size again. If it times out, just uncheck the Auto Tick Size, let it load, then check it again (or switch to Manual Tick Size).

Please note that due to TradingView pinescript limitations, the TPO letters are only on the most recent session (500 labels limitation)
Versionsinformation:
Cleaned up the options. Please note if you can't get it to load (timeout), hide and unhide it again.
Versionsinformation:
Updated some of the default settings to not throw up as many errors
Versionsinformation:
Updated 500 TPO Error and added Table and Letter Coloring
Versionsinformation:
Updated Warning Verbiage
Versionsinformation:
Turned off the hardcoded debug option
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?