Skywalking2874

Portfolio Performance - 2 Assets

Function:
- Can be used to evaluate the performance of portfolios containing 2 assets over a set time interval
- Created to evaluate of the performance of portfolios containing different weightings of stocks and bonds over time
- Shows the % return of each portfolio over the time interval defined by the user
- Capable of showing the risk adjusted % return of each portfolio over the time interval defined by the user (setting turned off by default)

Instructions:
- To be used with dividends adjustments turned on
- Add this script to a symbol. e.g. NASDAQ:BND
- Click the chart to define the entry time and the exit time. i.e. the time interval
- Define the second asset to be included in the portfolio. e.g. AMEX:VOO
- The strategy comes pre-populated with 6 portfolios with the most common stock/bond weightings (100% stocks/0% bonds, 80% stocks/20% bonds, 60% stocks/40% bonds, et cetera)
- The 6 lines show the weighted % return of each portfolio over the time period defined by the user
- All asset weights are adjustable via the settings
- Each plot can be turned on and turned off via a tick box in the settings
- There are 6 plots that show the risk adjusted returns of each portfolio (setting turned off by default)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?