faytterro

Faytterro Market Structere

faytterro Uppdaterad   
this indicator creates the market structure with a little delay but perfectly. each zigzag is always drawn from highest to lowest. It also signals when the market structure is broken. signals fade over time.

The table above shows the percentage distance of the price from the last high and the last low.

zigzags are painted green when making higher peaks, while lower peaks are considered downtrends and are painted red. In fact, the indicator is quite simple to understand and use.

"length" is used to change the frequency of the signal.
"go to past" is used to see historical data.

Please review the examples:
Versionsinformation:
it draws earlier now.
Versionsinformation:
changed the ''max_bars_back'' to 2000.
Versionsinformation:
bugs fixed.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?