Lancelot_Augur

Lancelot vstop intraday trending strategy

Dear all,

Free strategy again.

I found using 3 volatility stop with different settings could be very helpful when trading an intraday trending market.

With the ATR setting or 5, 10, 15, we can weed out many false break.

Vstop setting is OHLC4.

On the other hand, this strategy also utilize Renko as part of the strategy, so you could say this strategy is mainly an intraday break out trend following strategy.

Works well on BTCUSD XBTUSD, as well as other major liquid alt Pairs.

And lastly,

Save Hong Kong, the revolution of our times.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?