cheatcountry

Ehlers Discrete Fourier Transform

cheatcountry Uppdaterad   
The Discrete Fourier Transform Indicator was written by John Ehlers and more details can be found at https://www.mesasoftware.com/papers/FourierTransformForTraders.pdf

I have color coded everything as follows: blue line is the dominant cycle, orange line is the power converted to decibels, and I have marked the other line as red if you should sell or green if you should buy

Let me know if you would like to see me write any other scripts!
Versionsinformation:
updated to match my other indicators
Versionsinformation:
fixed issue with default resolution

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?