cheatcountry

Ehlers Correlation Angle Indicator

The Correlation Angle Indicator was created by John Ehlers (Stocks & Commodities V. 38:06 (8–15)) and this is technically three indicators in one so I'm splitting each one to a separate script. This particular indicator was designed for trend termination and simply buy when it is green and sell when it turns red.

Let me know if you would like to see me publish other scripts or if you want something custom done!
Release Notes: removed state to be used in a separate indicator
Release Notes: updated to make it consistent with my other indicators

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?