Ikaikai

Masculine Relative Strength

This relative strength indicator compares the G8 currencies against each other in all 28 combinations. It uses the 200 period moving average as a scoring system. For example on eurusd if current price action is above the MA that is +1 for the eur and -1 for the dollar and the inverse is applied if current price is under the 200 ma. The higher the number the stronger the currency. The weaker the number the weaker the currency. Pair the strongest currency with the weakest. This indicator does not guarentee profits and past performance does not guarentee the same future results.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?