cybernetwork

Multiple Moving Averages {Cybernetwork}

cybernetwork Uppdaterad   
Multiple moving average (MA) plots in a single script.
Can select between different MA types, and enable/disable a particular MA in the settings.

Enjoy. :)
Versionsinformation:
Minor tweaks.
Versionsinformation:
Minor tweaks.
Versionsinformation:
Fixed typo.
Versionsinformation:
Added two more MA plots (i.e. up to a total of 8) that can be enabled.
Versionsinformation:
Added Golden-Cross/Death-Cross (GX/DX) indicators for MA pairs.
Versionsinformation:
Adjusted default settings.
Versionsinformation:
Removed GX/DX indicators as it is too messy to accommodate and sensibly label for all possible combinations of MA ranges that users can freely set.
Versionsinformation:
Re-introduced GX/DX indicators.
However only the (defaults) 21 EMA / 50 SMA GX/DX and the 50 SMA / 200 SMA GX/DX are enabled to reduce clutter.
Versionsinformation:
  • User can now select candle resolution to compute MAs, regardless of the time-frame that the chart is being viewed in.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?