javabgar

[jav] HeikinAshized Oscillators

This script allows to HeikinAshize different commonly used centered oscillators.
It plots them like Heikin Ashi candles. In this way, we can eliminate some of the noise and uncertainty that is inherent to applying only one calculation period to the oscillators.
Applying Heikin Ashi to an oscillator might be advantageous compared to applying it directly to the chart, because you are not altering price readings. The obvious advantage is the clear visualization of the trend directions without noise.

INPUTS
The oscillators included are:

Apart from the choice of one of these indicators, only two more inputs are required:
  • the main (median) period and
  • the % of variability of this period.

RESULTS
The script calculates 4 evenly spaced periods from that data (period and variability), e.g. for a period of 50 and a variability of 30%, the script calculates oscillator values for 4 different periods evenly spaced around 50, (35, 45, 55, 65) and uses these 4 values to draw the Heikin Ashi candle.

The script also plots the usual upper/lower (overbought/oversold) values, as well as the central line.

CREDITS
The interesting concept of applying Heikin Ashi to an oscillator was recently introduced in Tradingview by @JayRogers . Many thanks for the idea.
For Heikin Ashi calculations, the useful script by @allanster was taken as a reference.
Any improvements, modifications or suggestions are welcome.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?