xyse

Low Frequency Fourier Transform

xyse Uppdaterad   
This Study uses the Real Discrete Fourier Transform algorithm to generate 3 sinusoids possibly indicative of future price.
I got information about this RDFT algorithm from "The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing" By Steven W. Smith, Ph.D.

It has not been tested thoroughly yet, but it seems that that the RDFT isn't suited for predicting prices as the Frequency Domain Representation shows that the signal is similar to white noise, showing no significant peaks, indicative of very low periodicity of price movements.
Versionsinformation:
There was a compiling error happening recently. Tradingview propably changed their compiler, as the code successfully compiled before. This update addresses that and fixes the error that was happening during compilation.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?