Bruce-JSH

[MFI] Market Facilitation Index

Bruce-JSH Uppdaterad   
Written by Bruce-JSH
Implemented MFI(Market Facilitation Index) of Buff Dormeier
no license, no copyright.
There are no obligations or restrictions on you no matter how you do this script.

version 2021.07.11.a
1. First public release
2. G => Green(++), D => faDe bar(--), K => faKe bar(-+), S => Squat bar(+-)

Versionsinformation:
version 2021.07.11.b
1. MFI(Market Facilitation Index) was made by Bill Williams, not by Buff Dormeier.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?