capriole_charles

Charles Recession Watch

The “Recession Watch” indicator tracks 7 key economic metrics which have historically preceded US recessions. It provides a real-time indication of incoming recession risk.
This indicator gives a picture of when risk is increasing, and therefore when you might want to start taking some money out of risky assets.

All of the last seven recessions were preceded by a risk score of 3 or higher. Six of them were preceded by a risk score of 4 or higher. Unfortunately data prior to 1965 was inconsistent and prior recessions could not be considered.

Based on the indicator hit rate at successfully flagging recessions over the last 50 years, risk scores have the following approximate probabilities of recession:
- 0-1: Low
- 2: 25% within next 18 months
- 3: 30% within next 12 months
- 4-7: 50% within next 12 months

Note that a score of 3 is not necessarily a cause for panic. After all, there are substantial rewards to be had in the lead up to recessions (averaging 19% following yield curve inversion). For the brave, staying invested until the score jumps to 4+, or until the S&P500 drops below the 200day MA, will likely yield the best returns.

Notes on use:
- use MONTHLY time period only (the economic metrics are reported monthly)
- If you want to view the risk Score (1-7) you need to set your chart axis to "Logarithmic"

Enjoy and good luck!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?