cheatcountry

Double Smoothed Momenta

cheatcountry Premium Uppdaterad   
Double Smoothed Momenta was created by William Blau (Stocks & Commodities V. 9:5 (202-205)). His original indicator didn't use a signal period so I added one to notify you when to buy or sell. Buy when the indicator goes over the signal line and sell when it is falls below the signal line.

Let me know what other indicators you would like me to write scripts for!
Release Notes: updated to match my other indicators
Release Notes: fixed issue with default resolution

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?