D7R

(D7R) CME Bitcoin Futures

CME Bitcoin Quarterly Contract Futures Price with 3 different display modes: (Percentage, Delta, Absolute).

This information can be used to understand when futures are trading at relative strong/weak premium or discount against each other.
This information can either be used for cash-n-carry arbitrage, inter-exchange arbitrage, hedging or directional price speculation.
Release Notes: • Removed March and Junes Futures

🔥 Get access to my D7 indicators at https://d7research.com
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan favorisera den för att använda den till ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?