Daveatt

Bitcoin Prices InfoPanel

Hello traders

This script is based on the great Ricardo Santos InfoPanel script tradingview.com/script/ZisWxP5g-RS-Function-InfoPanel/
It will display all the Bitcoin prices
The script is public so you can adjust according to your own needs

PS
You might have to scroll right on your chart to see the panel

Enjoy :)
Dave
Release Notes: Added the BITMEX funding upon many requests
Funding calculations are based on this script from m59 tradingview.com/script/Vdx6D956-BitMEX-Funding-m59/
Release Notes: - There is a bug in the way labels are interpreted. I had to adapt the call to make it work better
The rendering is still not ok, but at least now we see all the information
- I advised the Tradingview support team of this issue and they were already aware of it

Special thanks to one of my followers @Ace567890 that reported the issue to me. You just won a free access to one of my scripts my friend
Release Notes: - Fixed the rendering a bit more. Will succeed overcoming this bug guys !!! maybe... one day ....
Release Notes: - Finally entirely fixed !!!!! Looks finally ready to be used

💰 Discord: https://discord.gg/8Q4MBus

⏩ Signals/Pricing: https://best-trading-indicator.com/pages/pricing

🐦 Twitter: https://twitter.com/bti_trading

👉 Get a $30 discount on TradingView: https://bit.ly/2UM5OA0

📺 Youtube: https://bit.ly/3bKvnZu
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?