Unknown_TracerBUNNY

Price density [Measuring Market Noise:Take advantage]

$$ Market noise can be problematic to some types of trading strategies yet beneficial to others.
By measuring noise using the 'Price Density' can enable us to improve our
trading edge and turn noise to our advantage.
Robust analysis of noise can inform us when it is best to avoid trend-following
systems (when noise is too high), and vice versa for systems based on a
mean-reverting trading premise (when market noise is low).
__________________________________________________________________________
Using Noise to our advantage
* Two techniques:
-Measure Noise and trade when suitable for the system
~ High noise = avoid trend-following
~ Low noise = avoid mean-reversion
-Match assets to strategies
~ Only trade 'noisy assets' with Mean-reversion Strategies
~ Only trade 'efficient assests' with Trend-following Strategies
## Price density:-
High values = High noise
Low values = Low noise
___________________________________________________________________________
Disclaimer!! Do your own research
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?