RyanMartin

MACDouble + RSI (rec. 15min-2hr intrv)

Uses two sets of MACD plus an RSI to either long or short. All three indicators trigger buy/sell as one ( ie it's not 'IF MACD1 OR MACD2 OR RSI > 1 = buy", its more like "IF 1 AND 2 AND RSI=buy", all 3 match required for trigger)

The MACD inputs should be tweaked depending on timeframe and what you are trading. If you are doing 1, 3, 5 min or real frequent trading then 21/44/20 and 32/66/29 or other high value MACDs should be considered. If you are doing longer intervals like 2, 3, 4hr then consider 9/19/9 and 21/44/20 for MACDs (experiment! I picked these example #s randomly).
Ideal usage for the MACD sets is to have MACD2 inputs at around 1.5x, 2x, or 3x MACD1's inputs.

Other settings to consider: try having fastlength1=macdlength1 and then (fastlength2 = macdlength2 - 2). Like 10/26/10 and 23/48/20. This seems to increase net profit since it is more likely to trigger before major price moves, but may decrease profitable trade %. Conversely, consider FL1=MCDL1 and FL2 = MCDL2 + (FL2 * 0.5). Example: 10/26/10 and 22/48/30 this can increase profitable trade %, though may cost some net profit.

Feel free to message me with suggestions or questions.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//@version=2
strategy("MACDbl RSI", overlay=true)

fastLength = input(10)
slowlength = input(22)
MACDLength = input(9)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = sma(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

fastLength2 = input(21)
slowlength2 = input(45)
MACDLength2 = input(20)

MACD2 = ema(open, fastLength2) - ema(open, slowlength2)
aMACD2 = sma(MACD2, MACDLength2)
delta2 = MACD2 - aMACD2

Length = input(14, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
xRSI = rsi(open, Length)


if (delta > 0) and (year>2015) and (delta2 > 0) and (xRSI < Overbought)
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="buy")

if (delta < 0) and (year>2015) and (delta2 < 0) and (xRSI > Oversold)
    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="sell")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)