Spuzy

BTC.D Strategy

Spuzy Uppdaterad   
This is a strategy for trading alts based on BTC.D chart.
line 1 has to cross over line 2 to go long and cross down to go short.
only BTC.D data is used, the current chart has no effect other than seeing the trading results.
Versionsinformation:
reverse the trade order. I accidentaly made it long when btc.d goes up.

It goes Short when line1 goes above line2.
It goes Long when line1 goes bellow line2.
Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?