mike_btc

TD/VixFix/VolatilityStop/Momentum/WeisWave Indicators

A nice collection of Buy/Sell indicators.

Send me some love if you find this useful:
btc: 1GcWRvkrLwmv2sD8nHYvJ7ZWf4qB1tQ1r9
eth: 0x3061513011c071d9ced8a375e51004aba26410e8
etc: 0xc7ad9ad4d6b0008a1be897666e7f643e7259a509
ltc: LY5pxGhRvNvGJcrb4pnTyH2A2hN1DPjLqt
xvg: DKcou5NyfvVzqLjjDo1eFTNaZuThdZaVUJ
zrx: 0x3061513011c071d9ced8a375e51004aba26410e8

Many thanks to:
glaz, ChrisMoody, admin, LazyBear
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?