THOMAS ASPRAY'S MACD by KIVANC @fr3762 on twitter

https://drive.google.com/open?id=12Zhh9lzp1ntddbPko5L1h5r9oj45nbq7

This indicator is simply based on MACD HISTOGRAM'S 9 period EMA signal line

MACDAS = MACD HISTOGRAM= MACD - SIGNAL LINE of MACD

MACDAS SIGNAL LINE = 9 Period EMA of MACD

Note: Macd is originally calculated by using SMA but in this version both MACD and MACDAS and their signal lines are calculated by using EMA.

MACDAS provides earlier BUY / SELL signals than MACD.TURKISH EXPLANATION:
Thomas Aspray'in bulduğu KIVANC @fr3762 tarafından yazılan versiyon

MACDnin Triggerı ile farkı (Histogram) ile bu farkın 9 günlük üssel hareketli ortalaması alınarak hesaplanmıştır

https://drive.google.com/open?id=12Zhh9lzp1ntddbPko5L1h5r9oj45nbq7

Macd indikatörüne göre daha erken AL / SAT sinyalleri üretmektedir.

Kazançlı günlerde kullanmanız dileğiyle...
KıvanÇSkript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?