HPotter

Money Flow Indicator (Chaikin Oscillator)

Indicator plots Money Flow Indicator (Chaikin). This indicator looks
to improve on Larry William's Accumulation Distribution formula that
compared the closing price with the opening price. In the early 1970's,
opening prices for stocks stopped being transmitted by the exchanges.
This made it difficult to calculate Williams' formula. The Chaikin
Oscillator uses the average price of the bar calculated as follows
(High + Low) /2 instead of the Open.
The indicator subtracts a 10 period exponential moving average of the
AccumDist function from a 3 period exponential moving average of the
AccumDist function.

You can change long to short in the Input Settings
WARNING:
- For purpose educate only
- This script to change bars colors.

Donate (BEP20) 0x55135292d73605c6f4dee8b9733a3e55dec7455e
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?