stokedstocks

NYSE Volume UP FLOW VS Down FLOW ULTIMATE VOLD

NYSE Volume UP FLOW VS Down FLOW ULTIMATE StokedStocks
BASED OFF THE VOLD INDEX
The VOLD (also $VOLD) is the difference between the up volume and down volume on the NYSE. i.e. NYSE $UVOL minus $DVOL; the net up volume.
If you consider that VOLD is the net value between UVOL (up volume) and DVOL (down volume) then you need to understand these two to understand VOLD.
UVOL or DVOL are a total of the volume on all stocks that are up or down in price. Up or down is based on the previous session's closing price. The size of the stock's price change is irrelevant.
If the stock is up only $.01, then its volume is grouped into the UVOL total. If that stock's price then drops by $.02 it will be down $.01 and the day's volume for that stock will now be grouped with the DVOL total.
Note that when a stock moves from being an up stock to a down stock its volume will be removed from the UVOL total and added to the DVOL total. Say the stocks volume is 1 million shares when it moves from up to down. The DVOL will increase by 1 million and the UVOL will decrease by 1 million which means that VOLD will decrease by 2 million.
NYSE Up/Down Volume Ratio is often used as a barometer for stocks trading on all U.S. Exchanges even though it is calculated based on stocks listed on the New York Stock Exchange.
NYSE Up/Down ratio represents the volume of NYSE stocks that are advancing divided by the volume of declining stocks.
The volume of advancing stocks or upside volume is the sum of the volume or the number of shares traded associated with stocks that closed higher.
The downside volume is the total number of shares traded that are associated with stocks that closed lower.
The interpretation of the NYSE Up/Down ratio is rather simple. A value higher than one indicates that there is more volume associated with up stocks than with down stocks and it is usually interpreted as a bullish signal.
Obviously, a bearish signal occurs when the NYSE Up/Down ratio is lower than one, which tells us that there are more volume associated with down stocks than with up stocks.
Check out my other indicators and website stokedstocks.wordpress.com for tons of free stock training books and pictures and settings

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?