livetrend

IZCI [xaurr]

livetrend Uppdaterad   
Yet another trailing stop loss script, using optional percentage or atr values to follow the last price.

Green area: bullish , long
Red area: bearish, short

IZCI means trailing in Turkish.

If you find it usefull, please like it.

Good Luck :)
Versionsinformation:
Added different percentage or atr values for long and short trend.
Versionsinformation:
changed author name
Versionsinformation:
Minor fixed
Versionsinformation:
minor fixed
Versionsinformation:
Added alert conditions
Versionsinformation:
Minor fixed
Versionsinformation:
Alert Cond. fixed
Versionsinformation:
  • Atr fixed
  • Converted to pine script V5
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?