lucidreamer15

PMax on Rsi w/T3 *Strategy*

Profit Maximizer Indicator on RSI with Tillson T3 Moving Average:

PMax uses ATR calculation inside, for this reason users couldn't manage to use PMax on RSI because RSI indicator doesn't have High and Low values in bars, but ATR needs that values. So I personally calculate RSI in a different way to have High and Low values of RSI wrt price bars.

IMPORTANT:
Because of the sudden movements and divergences on RSI , this indicator must firstly optimized for the charts before using. Optimization can be held by users for the meaningful parameters for each chart.
3 parameters are critical when optimizing:
First: Multiplier
Second: Tillson T3 Length
Third: T3 Volume Factor

Says, Kıvanç Özbilgiç. Here's the strategy version for you to backtest & optimize properly.

Enjoy.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?