MyFire_Yiannis

Open Interest with Heikin Ashi candles

A simple modification of the Tradingview free script of futures Open Interest to Heikin Ashi candles. It displays the volume of the Open Interest futures contracts by applying the HA formula.
I use it to clear out the "noise" of up's and down's especially in intraday small time frames when I am scalping in crypto.
Background color can be turned on/off.

Just to give back a little something to a community that gave me A LOT!
Let me know what you think and if you need anything to add.

Have fun :)

P.S. The way I use it is to try to find traps in the market and take (fast) advantage of them. When the OI are going up really fast in small time frames (which means either longs or shorts are going up) this creates a good opportunity for a squeeze (the trap).
Of course I use other indicators/oscillators to determine that but it gets me on my toes to look for... something ;)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?