fauxlife

FauxLife EFI

Modification to Elder's Force Index ( EFI )

  • Ability to change calculation from standard EMA to your choice of SMA , EMA , WMA , or HMA . Very interesting results!
  • Adjust lookback from standard/suggested 13 candlesticks
  • Added a color indication to positive or negative force reading
  • Added background color tint for an easier read on dashboard setups

Suggested pair with my On Balance Volume with Cross to use as a filter & entry/exit setup. Enter or exit trades when the two indicators switch at the same time or within 1-2 candlesticks of each other.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?