melodicfish

Higher Time Frame levels

Simple script to see where the hloc levels are on the last confirmed candle on a higher timeframe. Good for keeping a eye on the monthly or weekly levels . NOTE if you are using the script on monthly setting and are currently on a lower timeframe (15min ) and do not see the lines rendering you just need to move your chart to the left to get the start point of the line to appear on screen, then tradingview will render the lines.
Versionsinformation:
Added Some color options for the Level Lines. I have also added the functionality to set color profiles for up candles and down candles. This allows the script to communicate to the user what direction price was moving during the Higher timeframe candle.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?