cheatcountry

Ehlers Instantaneous Phase Dominant Cycle [CC]

The Instantaneous Phase Dominant Cycle was created by John Ehlers (Stocks & Commodities V. 18:3 (16-27)) and this is one of many similar indicators that I will be publishing from Ehlers in the next few months that calculate the current dominant cycle period. The cycle period can be used in multiple ways but generally this means that if the stock is currently at a low then the current cycle period will tell you when the next lowest low will get hit or vice versa. This is also useful for using this cycle period as an input for other indicators to provide a very good adaptive length. Let me know how you wind up using these indicators in your daily trading. I have included the same buy and sell signals from my recent Hilbert Transform and so buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?