dman103

Price/Volume Trend Meter

Another simple indicator from the sweet indicator series, This is a combination of the Volume and Price Trend Meter indicators combined (Links below) into one indicator called PVTM ( Price Volume Trend Meter).
PVTM measures the strength of price and volume pressure on a histogram.
The indicator sums up all green candles price and volume and red candles price and volume over a specific period of bars and plots based on Price summed value. The result will look similar to Price Trend Meter with the benefit of trying to filter out more noise.
Use this indicator to identify the increasing asset of price and volume with the green candles (Close is higher than open) and decreasing of price and volume with the red candles (Close is lower than open).

======= Calculation ==========
Bright Green Color Column: Total summed up Price and Volume are higher than 0.
Bright Red Color Column: Total summed up Price and Volume are Lower than 0.
Weak Green Color Column: Conflict between Price and Volume (One positive and one negative) so we continue based on previous color .
Weak Red Color Column: Conflict between Price and Volume (One positive and one negative) so we continue based on previous color.

======= Price/ Volume Trend Meter Colors =======
Green: Increasing buying pressure.
Weaker Green: Declining Buying pressure (Possible Sell Reversal).
Red: Increasing selling pressure.
Weaker Red: Declining Selling pressure (Possible Buy Reversal).

Other sweet indicators that this indicator is based on:
Volume Trend Meter: Price Trend Meter:
Like if you Like and Follow me for upcoming indicators/strategies: https://www.tradingview.com/u/dman103/#p...

Appreciation of my work: https://paypal.me/dman103
Premium Pivot Points Algo Indicator: https://www.tradingview.com/script/LFBaHNuA-Pivot-Points-Algo/
LIVE Stream on Youtube 24h - Pivot Points Algo https://youtu.be/AzDxMsrmWYE
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?