AliBahaari

RMI

AliBahaari Uppdaterad   
RMI is a combination of RSI and MFI oscillators which considers money flow and strength of supply or demand together.
It estimates that the money of which side is being ran out.
So the power of trends can be predictable approximately.
Where the green columns appear, it means demand is very high and it can fall because buyers may withdraw and sell their assets.
And when red columns appear, it means supply is very high and sellers or new buyers may enter into new deals which may increase the price of a asset.
I would be glad if I hear your feedbacks.
Release Notes: RSI and MFI default values are corrected.
There was an extra space bar that is deleted.
Release Notes: It determines if MFI is upper than RSI in overbought and lower than it in oversold zones. It causes more accuracy to specify whether buyers or sellers will be coming or not.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?