everget

Ehlers MESA Adaptive Moving Averages (MAMA & FAMA)

everget Wizard Uppdaterad   
Ehlers MESA Adaptive Moving Averages (MAMA & FAMA) script.

These indicators was originally developed by John F. Ehlers (Stocks & Commodities V. 19:10: MESA Adaptive Moving Averages).
Versionsinformation:
Added missed radians to degrees conversion. Thanks to @sal157011
Versionsinformation:
Added ribbon filling
Versionsinformation:
Refactored
Versionsinformation:
  • Fixed issue with decimal step in inputs
Versionsinformation:
  • Refactored
Versionsinformation:
  • Fixed error and refactored
Versionsinformation:
  • Converted to v4
  • Added alerts
Versionsinformation:
  • Update

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
bit.ly/33MA81f

Earn $30:
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?