AstrideUnicorn

Qube [AstrideUnicorn]

Qube is an indicator that shows market regimes. It is able to detect medium and long term trends and ranging markets. If the indicator bars are colored blue and are between the two blue lines, it means that the market is in sideways movement or consolidation. If indicator bars cross the upper boundary and are colored green, it means that the market is in an uptrend. Red bars crossing the lower blue line indicate a downward trend. The red or green columns are further referred as signal bars.

The indicator is based on the normalized momentum oscillator raised to the third power. This is done to increase the sensitivity of the indicator and to emphasize the difference between the market modes.

The indicator can be used in different ways. One of them is determining the trend direction based on the last signal bar. Even if the current indicator bar is blue (showing range or consolidation), the user should consider the longer-term market mode as upward if the last signal bar is green. And vice versa, if the last signal bar is red, the current market bias is downward. One other way to use the indicator is to catch active price impulses, when columns of the same color (red or green) appear consecutively.

Our premium trading indicators: unicorn.trading

Join our Discord community: dsc.gg/unicom
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?