kevinmck100

QQE MOD + SSL Hybrid + Waddah Attar Explosion Indicator

INDICATOR PURPOSE

This indicator is designed to complement my original QQE MOD + SSL Hybrid + Waddah Attar Explosion strategy.

Multiple users have requested that I convert the strategy to an indicator because alertconditions do not work on strategies and people want to specific set alerts for BUY, SELL, CLOSE BUY and CLOSE SELL. This can only be achieved using alertcondition().

This indicator functions in the exact same way as the strategy, but it doesn't have any backtesting functionality. I recomment that you use the original QQE MOD + SSL Hybrid + Waddah Attar Explosion strategy for parameter tuning and backtesting, then if you need more control on alerts you can use this indicator for that purpose.

Only other difference is that I have added grey exit labels on the chart since it's not obvious where the exits would happen like it was in the strategy version.

CREDITS
QQE MOD byMihkel00
SSL Hybrid by Mihkel00
Waddah Attar Explosion by shayankm

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?