Shyam_Trades_152

HMA Breakout Buy/Sell indicator for Scalping & Intraday - Shyam

Hi All,

This is a very simple indicator which provides the buy signal, when the moving average lines turns Green and sell signal, when the moving average signal turns red. This can be used for both intraday and scalping method with different timeframes. But best time frame is 5 minutes.

Buy Signal >>> Line turns GREEN (Use trailing SL to cover maximum profit)
Sell Signal >>> Line turns RED (Use trailing SL to cover maximum profit)
No trade >>> Line turns GRAY

Best timeframe >>> 5 minutes

Thanks,
Shyam
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?