Robrecht99

Trend Following with Donchian Channels and MACD

Robrecht99 Uppdaterad   
This is a trend following system based on the Donchian Channels. Instead of using a simple moving average crossover, this system uses the MACD as the trendfilter:

Long positions:
* Price makes a new 50 day high,
* The MACD-line crosses above or is above the Signal-line.
* Both the MACD and the Signal-lines are above the zero-line.

Short positions:
* Price makes a new 50 day low,
* The MACD-line crosses below or is below the Signal-line.
* Both the MACD and the Signal-lines are below the zero-line.

Stoploss:
The initial and the trailing stoploss are 4 ATRs away from the price.Versionsinformation:
Removed the MACD from the chart.
Changed entrycondition3 = macd and signal >/< hist to 0
Increased the pyramiding amount to 4 from 3
Versionsinformation:
-
Versionsinformation:
Replaced the multiplier in the position size formula with syminfo.pointvalue in order to get a more accurate position size.
Versionsinformation:
-
Versionsinformation:
Reverted the pyramiding setting from 4 back to 1 to keep the system simple and the max drawdown low.
Added a visual ATR trailing stop, so you know where to put your stoploss.
Versionsinformation:
Adjusted the position size formula.
Improved the stoploss multiplier.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?