cheatcountry

Ehlers Sinewave Indicator [CC]

The Sinewave Indicator was created by John Ehlers (Rocket Science For Traders pgs 97-99) and this is a few indicators in one. Simply put it is a leading indicator which you don't see too many of those these days. If the blue line crosses over the red line then within the next few bars the price will start an uptrend and if the blue line crosses below the red line then in the next few bars it will start a downtrend. I have also included an immediate buy and sell signal on the 0 line which is green when you should buy and red when you should sell.

Let me know if you would like to see any other scripts or if you want something custom done!
Release Notes: made changes to fix errors in the source book
Release Notes: fixed a typo
Release Notes: fixed a typo
Release Notes: Updated to v5 and fixed error reported by @kamicopia

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?