lejmer

Modified Chaikin Oscillator

lejmer Uppdaterad   
This is a modified version of the Chaikin Oscillator. The idea is to find accumulation and distribution phases in the market to identify when institutions are building their positions.

It uses acc/dist but as an oscillator, just like the Chaikin Oscillator, but not to find overbought or oversold areas, but to find trends. It functions like a MACD. It takes a fast moving average of the acc/dist and a slow moving average of the acc/dist, and plots the differense to create the oscillator, and uses a signal line to use for entries.

A strong signal is when the oscillator crosses the signal line while the signal line is on he right side of 0. So a crossover (long) when the signal line is below 0 woul be a weak signal, while a crossover (long) when the signal line is above 0 would be a strong signal.

By default, tick volume is discarded in the calculation, which makes this version behave a bit differently than the standard Chaikin Oscillator. This is because the indicator is mostly used to trade CFD's. If used to trade stocks for example, it is better to include the volume by unchecking that checkbox in the indicator settings.

BRIGHT GREEN = Strong signal LONG (signal line is above 0)
DARK GREEN = Weak signal LONG (signal line is below 0)
BRIGHT RED = Strong signal SHORT (signal line is below 0)
DARK RED = Weak signal SHORT (signal line is above 0)
Versionsinformation:
No changes. New snapshot needed to follow house rules.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?