dman103

High - Low Trend Tunnel

dman103 Premium Uppdaterad   
High - Low Trend Tunnel Experiment.

Using latest pinescript Array support!

Plotting Highest highs and Lowest lows for specific length (can be defined in settings).
The blue line is whom determinate the direction.
Blue line is the average of the highest highs and lowest lows smoothed by EMA .

Green - Up Trending.
Red - Down Trending.
Yellow - Squeeze, a reversal might be coming.

Any suggestions/comments are welcome as this is an experiment.Release Notes: * Trend plot is now colored.
* Changed ATR default value from 17 to 14
Release Notes: Option to disable view of tunnel.
Added additional (optional) Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) besides EMA.
Release Notes: Minor cleanup

Appreciation of my work: https://paypal.me/dman103
Premium Pivot Points Algo Indicator: https://www.tradingview.com/script/LFBaHNuA-Pivot-Points-Algo/
LIVE Pivot Points Algo signals on Youtube https://www.youtube.com/channel/UCFyqab-i0xb2jf-c18ufH0A
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?