cheatcountry

Internal Bar Strength Indicator

cheatcountry Premium Uppdaterad   
The Internal Bar Strength Indicator is pretty basic but very intuitive. Most stocks that close near their high of the day tend to fall the next day and stocks that close near their low tend to rise the next day. This indicator has very similar buy and sell signals as the RSI . Buy when the indicator rises above its signal or if the indicator is in the red zone and rises up outside of the red zone. Sell when the indicator falls below its signal or if the indicator is in the green zone and falls down outside of the green zone.

Let me know if you would like to see other indicators from me!
Release Notes: added smoothing length and changed ob/os levels
Release Notes: fixed small typo
Release Notes: updated to make it consistent with my other indicators
Release Notes: included extra smoothing
Release Notes: fixed issue with default resolution

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?