KivancOzbilgic

Heikin Ashi Smoothed (yasinipek) by KIVANC fr3762

Heikin Ashi Smoothed Strategy

A trend trading forex system composed of the Smoothed Heiken Ashi candlestick indicator and moving averages. It works best on the 1 hour charts and higher time frames.

buy when blue line crosses above red
conversely sell when red line crosses above blue
Author: Yasin İpek @yasinipek on twitter / www.yasinipek.com & KıvanÇ @fr3762 on twitter (tweets are only in TURKISH)

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?