Trading_Solutions_

Macd Divergence + MTF EMA

MACD Divergence + Multi Time Frame EMA
This Strategy uses 3 indicators: the Macd and two emas in different time frames
The configuration of the strategy is:
Macd standar configuration (12, 26, 9) in 1H resolution
10 periods ema, in 1H resolution
5 periods ema, in 15 minutes resolution

We use the two emas to filter for long and short positions.
If 15 minutes ema is above 1H ema, we look for long positions
If 15 minutes ema is below 1H ema, we look for short positions

We can use an aditional filter using a 100 days ema, so when the 15' and 1H emas are above the daily ema we take long positions
Using this filter improves the strategy

We wait for Macd indicator to form a divergence between histogram and price
If we have a bullish divergence, and 15 minutes ema is above 1H ema, we wait for macd line to cross above signal line and we open a long position
If we have a bearish divergence, and 15 minutes ema is below 1H ema, we wait for macd line to cross below signal line and we open a short position

We close both position after a cross in the oposite direction of macd line and signal line
Also we can configure a Take profit parameter and a trailing stop loss
Versionsinformation:
Updates on this strategy
  • Update to PineScript v5
  • Bug Fixes
  • Repainting Fix
  • Alert function for opening a position
  • Labels on chart when a position is open

We are happy to announce that we will be updating our scripts, adding new indicators and strategies that we've been working on and publishing trading ideas

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?