bjr117

Moving Average Multitool Crossover

bjr117 Uppdaterad   
As per request, this is a moving average crossover version of my original moving average multitool script.

It allows you to easily access and switch between different types of moving averages, without having to continuously add and remove different moving averages from your chart. This should make backtesting moving average crossovers much, much more easier. It also has the option to show buy and sell signals for the crossovers of the chosen moving averages.

It contains the following moving averages:
 • Exponential Moving Average (EMA)
 • Simple Moving Average (SMA)
 • Weighted Moving Average (WMA)
 • Double Exponential Moving Average (DEMA)
 • Triple Exponential Moving Average (TEMA)
 • Triangular Moving Average (TMA)
 • Volume-Weighted Moving Average (VWMA)
 • Smoothed Moving Average (SMMA)
 • Hull Moving Average (HMA)
 • Least Squares Moving Average (LSMA)
 • Kijun-Sen line from the Ichimoku Kinko-Hyo system (Kijun)
 • McGinley Dynamic (MD)
 • Rolling Moving Average (RMA)
 • Jurik Moving Average (JMA)
 • Arnaud Legoux Moving Average (ALMA)
 • Vector Autoregression Moving Average (VAR)
 • Welles Wilder Moving Average (WWMA)
 • Sine Weighted Moving Average (SWMA)
 • Leo Moving Average (LMA)
 • Variable Index Dynamic Average (VIDYA)
 • Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA)
 • Variable Moving Average (VAR)
 • Geometric Mean Moving Average (GMMA)
 • Corrective Moving Average (CMA)
 • Moving Median (MM)
 • Quick Moving Average (QMA)
 • Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA)
 • Volatility-Adjusted Moving Average (VAMA)
 • Modular Filter (MF)
Versionsinformation:
Fixed buy and sell labels being position too far from price on lower timeframe charts.
Versionsinformation:
Corrected 2nd MA's plot title, and added offset as an input to the Arnaud Legoux MA (ALMA).
Versionsinformation:
Merged WWMA and RMA, since they result in a perfectly identical calculation. Cleaned up code.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?