faytterro

Trend Oscillator

faytterro Uppdaterad   
what is "Trend Oscillator"?
it is an indicator for determining the trend.

what it does?
analyzes the price action by reducing it to 4 different situations. Red means strong bear, orange means bearish, yellow means weak bull and green means strong bull. It was developed to help traders who trade in the direction of the trend and its biggest promise is to simplify price action.

how it does it?
He defines 4 different situations as follows. If the velocity of the price is positive and the acceleration is positive, it is a strong bull, if the velocity is positive and the acceleration is negative, it is a weak bull, if the velocity is negative and the acceleration is positive, it is a weak bear, if both velocity and acceleration are negative, it is a strong bear.

2 for strong bull
1 for the weak bull
-1 for weak bear
Creates a function that takes values ​​of -2 for the strong bear. this function is the velocity of the principal indicator, and then the integral of this function forms the principal indicator.

how to use it?
"source" is used to change the source of the indicator,
"length" makes the indicator give a later but less signal.
you can use it to follow or analyze the trend. colors make it easy to use. learns about current or past trends by looking at colors. Like any trend indicator, it can give unsuccessful signals in a horizontal trend.
Versionsinformation:
alert added.
bg color options added. You can see it by turning on the visibility in the still settings section.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?