QuantNomad

Kozlod - Heikin-Ashi Bar Color Change Strategy

QuantNomad Premium Uppdaterad   
You can use this script to backtest Heikin-Ashi bar color change strategy.
You have to apply this script to usual candles and not Heikin-Ashi!!!

Background color indicates HA bar color. On change you'll see green/red arrows and alert will be fired.

Also you can find in the code calculations of all HA OHLC values.
Release Notes: Cleaning the code

Courses:
Pine Programming v5: https://qntly.com/pineprog
Adv.Pine Use-Cases: https://qntly.com/advpine

Access to Pro Indic.: https://qntly.com/proind

Hire Me: https://qntly.com/hirepine
Telegram: https://qntly.com/tel
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?