cheatcountry

Moving Average Adaptive Q

cheatcountry Uppdaterad   
The Moving Average Adaptive Q (MAAQ) was authored by Perry Kaufman in the Stocks and Commodities Magazine 06/1995

This is similar to his Kaufman Adaptive Moving Average with a few changes. This is a pretty close moving average which I like quite a bit. Try it and let me know what you think.

Send me a message and let me know what other indicators you would like to see!
Versionsinformation:
I changed the fast and slow lengths to allow someone to use their own custom inputs
Versionsinformation:
updated to match with my other indicators
Versionsinformation:
fixed issue with default resolution

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?