Asch-

GAP DETECTOR

GAP DETECTOR is an indicator displaying price gaps that have never been completely filled (only gaps >= 5 pips are considered).
Each gap is defined by two lines (the lower and upper bound of the gap), and a label giving information on its price range

#Parameters:
length: the number of candles being considered in the indicator (max is 3000).
width: the width of the gap lines.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?