BlueCapitalTrading

Recent High/Low Dots by Alejandro P

Simple indicator that plots a dot in the chart when a candle breaks the high of the past X candles.

This is useful to easily visualize when the market is coming out of a range and making fresh highs or lows relative to the past X candles.

It can be used in trend following systems as an additional filter for validation.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?