monkaOMEGA

Up/Down Volume Ratio

monkaOMEGA Uppdaterad   
Up/Down Volume Ratio is calculated by summing volume on days when it closes up and divide that total by the volume on days when the stock closed down.

High volume up days are typically a sign of accumulation(buying) by big players, while down days are signs of distribution(selling) by big market players. The Up Down volume ratio takes this assumption and turns it into a tangible number that's easier for the trader to understand. My formula is calculated using the past 50 periods, be warned it will not display a value for stocks with under 50 periods of trading history. This indicator is great for identify accumulation of growth stocks early on in their moves, most of the time you would like a growth stocks U/D value to be above 2, showing institutional sponsorship of a stock.

Up/Down Volume value interpretation:
U/D < 1 -> Bearish outlook, as sellers are in control
U/D = 1 -> Sellers and Buyers are equal
U/D > 1 -> Bullish outlook, as buyers are in control
U/D > 2 -> Bullish outlook, significant accumulation underway by market makers
U/D >= 3 -> MONSTER STOCK ALERT, market makers can not get enough of this stock and are ravenous to buy more

U/D values greater than 2 are rare and typically do not last very long, and U/D >= 3 are extremely rare one example I kind find of a stock's U/D peaking above 3 was Google back in 2005.

MAKE SURE TO HIT THE SETTINGS WHEEL AND CHECK THE BOX NEXT TO PLOT IN ORDER TO GET RID OF THE PLOTTED LINE.
Release Notes: No more need to disable plot!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?