aouwie

Consensio Allocation Tool

aouwie Uppdaterad   
Originally created and taught by Taylor Jenks, this indicator provides portfolio allocation suggestions based on the behaviour of price and 3 simple moving averages (4/10/40 by default)
(ie. when short & medium term SMAs are above the long term then allocation is to be 100%).
This percentage allocated to the stock/commodity is to be reduced as it passes below the SMA's, particularly as each moving average crosses.

Consensio is useful for scaling in and out of a position as the portfolio allocation will change according to the momentum of the asset.

The rules below are my own based on understanding of the trading system developed by Jenks and his online content.

This script has the following rules:
if fastAboveSlowMA and not mediumAboveSlowMA
allocation := 30.0
else if longAboveFastMA
allocation := 0.0
else if fastAboveMediumMA and fastAboveSlowMA
allocation := 100.0
else if not fastAboveMediumMA and fastAboveSlowMA
allocation := 80.0
else if not fastAboveMediumMA and not fastAboveSlowMA
allocation := 50.0
else if not mediumAboveSlowMA and fastAboveSlowMA
allocation := 50.0

// Calculate adjusted allocation percentage based on crossing moving averages
allocation := allocation + (priceAboveFastMA ? 10.0 : -10.0)
allocation := allocation + (priceAboveMediumMA ? 10.0 : -10.0)
Versionsinformation:
Script updated for the label to show if there is a change in allocation.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?